HRADISKA - VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ PRVEK Jablonné nad Orlicí

Hradiska - údolí podél Orličského potoka s lehce zvlněným terénem, obklopené souvislým lesním porostem a spojující Jablonné nad Orlicí a obec Orličky.Hradiska, údolí Orličského potoka s nivními loukami a poldry, jsou ideálním místem pro aktivní odpočinek, pěší turistiku, cyklistiku, in-line bruslení nebo lezení po skalách. Romantickým údolím zvaným Hradiska prochází Jiráskova turistická stezka. Údolím vede cyklotrasa číslo 4069.


Bližší poznání Hradisek umožní zájemcům 8 km dlouhý okruh po památečních, historických či tajemných místech. Stezka po straně údolí nabízí romantické výhledy do malebné krajiny. V hradiskách se nachází Žižkova skála, skála Zdeňka, Panská skála, Tlama, Eden, Svatý Bartoloměj, U svatého Václava, U Amba, zahrada Getsemanská, Kazatelna, první a druhá Brána, Anděl strážce, U svaté Anny, u Korýtka...


Hradisky se dostanete do obce Orličky, ležící na úpatí Suchého vrchu, vzdáleného 10 km od Jablonného.


V roce 1995 bylo údolí Hradiska vyhlášeno Významným krajinným prvkem. Důvodem ochrany jsou nivní louky podél Orličského potoka s bohatým výskytem bledule jarní, několika druhů jestřábníku, kosatce a dalších druhů tvořících velmi pestrá přírodně blízká luční společenstva se značným výskytem vzácnějších a chráněných druhů. Údolí je rovněž domovem některých vzácně se vyskytujících nebo chráněných živočichů - čápa černého, krkavce velkého, výra velkého, ledňáčka říčního, skorce vodního, zmije obecné, užovky hladké nebo rejska horského.Než se vydáte na procházku/projížďku do Hradisek, seznamte se s podrobnými informacemi o jednotlivých zajímavých místech na informační tabuli u vstupu na koupaliště.